Waterpas-dwarsregeling

De meest risicovolle actie bij het kipper- en containertransport is ongetwijfeld het kippen van de lading. Het kippen moet vaak gebeuren op plaatsen waar het terrein ongelijk is of waar de achterassen wegzakken. Tijdens het kippen komt het zwaartepunt van het voertuig extreem hoog te liggen, waardoor het risico van kantelen groot is.

GINAF biedt hiervoor de best denkbare oplossing: de waterpas-dwarsregeling. Waterpas-dwarsregeling maakt het mogelijk het chassis vóór het kippen waterpas te zetten, waardoor het risico van kantelen tot een minimum wordt beperkt.

De waterpas-dwarsregeling maakt deel uit van het HPVS. Een elektronische opnemer, gemonteerd in de achterste dwarsbalk van het chassis, meet of het chassis overdwars scheef staat. Zodra de chauffeur het systeem activeert, zullen de HPVS-cilinders aan de lage voertuigzijde uitschuiven. Wanneer nodig schuiven de cilinders aan de hoge kant in, tot de sensor registreert dat achterzijde van het chassis zich in de waterpas-positie bevindt. Er kan nu veilig worden gekipt.

Door de waterpas-dwarsregeling kan een GINAF in zwaar terrein dichter bij de gewenste losplaats komen. Ook ladingen als klei, leem en löss, die gemakkelijk boven in de bak blijven plakken, kunnen met behulp van de waterpas-dwarsregeling veiliger worden afgeleverd.

Waterpas-dwarsregeling leidt tot een minder kritische belasting van het chassis en het kippersysteem.