Silosysteem

Bij het laden en lossen wordt een beladen silo bijna verticaal gekipt. Hierbij kan de achterste as bijzonder zwaar worden belast. Het door GINAF speciaal ontwikkelde silosysteem zorgt ervoor dat zware belastingen van as, chassis en afzetsysteem en stabiliteitsrisico’s tot een minimum worden beperkt.

Het silosysteem is voorzien van een unieke mogelijkheid: de links/rechts-hoogteregeling. Hiermee kan de hoogte van het chassis links en rechts onafhankelijk van elkaar worden bijgesteld, zodat chassis en silo gemakkelijk in lijn kunnen worden gebracht.

Dit is essentieel voor het vlot en veilig laden en lossen.

Met het activeren van de silostand wordt de achterste as hydraulisch losgekoppeld van de andere assen, zodat er geen compensatie meer mogelijk is. De andere HPVS geveerde assen kunnen onderling nog wel compenseren. Doordat de dwarsstabilsatie altijd is ingeschakeld als het voertuig stil staat, zijn alle achterassen ook hydraulisch geblokkeerd (niet inveren/wel uitveren). Dit zorgt voor stabilisatie in de lengterichting (beperking neiging tot achterover kantelen). De achterste as fungeert nu als afstempeling. Het silosysteem wordt vanuit de cabine bediend.